WELLINGWORDS

Welcome to welling words, a place of litterary delight

شعر/ حفصة بكري لمراني ترجمة سمية النفاع ما الشعر؟ الشعر هو...   أ ...يعني... الشعر لا يصنف لا يحصى جميل الشعر ما أرى أرى الجمال مختفيا…